Nước
Cuộc thi bé KIDDY tài năng Kiddy's got talent

CLIP QUẢNG CÁO (THAM KHẢO)

Vui vui thật là vui - Mình luôn nhớ tên Kiddy - Hay hay thật là hay - Nhiều biết mấy DHA - Thông minh vượt trội hơn - Giúp mình thêm lớn khôn mỗi ngày.